درباره ما

ایرانی نوین، با نیم قرن تجربه ایران نوین

شکل گیری هسته اولیه مجموعه ایران نوین به حدود 50 سال بر می گردد. آغاز فعالیت این مجموعه با نام "ایران شیلنگ" در پاساژ رسالت در محله چراغ برق توسط حاج محمد حسن جعفری و تعدادی از شرکاء در حوزه انواع شیلنگ هیدرولیک و اتصالات آغاز گردید. پس از آن ادامه این فعالیت با عنوان فروشگاه "میهن شیلنگ " در پاساژ تهران در همان منطقه ادامه یافت و در ادامه نیز تحت نام " فروشگاه جعفری" در خیابان ناظم الاطباء جنوبی کار ادامه و توسعه بیشتری یافت.

ادامه فعالیت این مجموعه با ابتکار عمل و تلاش فرزندان حاج جعفری ، به خصوص توسط آقای مرتضی جعفری که از مدیران جوان و پرتلاش این حوزه و سایر حوزه های بازرگانی محسوب می گردند، شکل و شمایل جدی و گسترده تری تحت نام "فروشگاه ایرانیان" در ناظم الاطباء جنوبی و سپس در مجموعه حاضر" ایران نوین" در مجتمع صنعتی بهارستان.توسعه و گستردگی بیشتری یافت به شکلی که این مجموعه در حال حاضر فعالیت های گسترده ای را به شرح ذیل دنبال می نماید و به عنوان یکی از مهمترین مراکز در حوزه شیلنگهای هیدرولیک سیم دار و نخ دار- اتصالات فابریک و CNC و پنوماتیک و سایر محصولات جانبی در کشور محسوب می گردد.