مهره دنباله خم رزوه انگلیسی 1/2 شیلنگ خور 3/8
مهره دنباله خم رزوه انگلیسی 1/2 شیلنگ خور 3/8
مهره دنباله خم رزوه انگلیسی 1/2 شیلنگ خور 3/8
مهره دنباله خم رزوه انگلیسی 1/2 شیلنگ خور 3/8
مهره دنباله خم رزوه انگلیسی 1/2 شیلنگ خور 3/8
مهره دنباله خم رزوه انگلیسی 1/2 شیلنگ خور 3/8

مهره دنباله خم رزوه انگلیسی 1/2 شیلنگ خور 3/8


ویژگی‌های کالا
امتیاز خرید این محصول: 100
42,000 تومان
موجود است
اضافه به سبد خرید
42,000 تومان
اضافه به سبد خرید